KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Mgr. Kamila Walterová – klinický psycholog pro dospělé, děti a dospívající

Aktuálně, až do odvolání, jsem na mateřské dovolené a nekonzultuji. V případě potřeby mne můžete kontaktovat na emailu: psychoterapie.praha@gmail.com.

Děkuji za pochopení a budu se na Vás v budoucnu těšit.

Nabízím služby klinického psychologa

 • individuální psychoterapie (podpůrná, systematická, krátko -, středně - i dlouhodobá)
 • rodinná psychoterapie
 • krizová intervence
 • psychologické poradenství
 • psychodiagnostika (vyšetření intelektu, specifických schopností a dovedností, diagnostika struktury osobnosti, dynamiky vnitřního prožívání a reagování, odolnosti v zátěži, vztahová problematika, interpersonální chování…)

Pracuji s dospělými, dospívajícími i dětmi. Při práci s dětmi považuji za klíčovou spolupráci s pokud možno celým rodinným systémem (rodinou). Vedle individuálních sezení s dítětem nabízím průběžné konzultace s rodiči, příp. rodinnou terapii.

S čím se na mne můžete obrátit?

 • podpora v náročných životních situacích, zvládání zátěže, reakce na stres, trauma
 • vztahové, emoční a psychosomatické potíže… partnerské vztahy, vztahy na pracovišti, pocity duševní či tělesné nepohody…
 • problémy v mezilidské komunikaci a interakci, sociální nejistota
 • řešení vývojových krizí, existenciální otázky
 • zájem o sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti
 • konkrétní psychické obtíže - úzkostné a somatoformní poruchy, poruchy nálad, poruchy osobnosti, disharmonický vývoj osobnosti u dětí, vývojové poruchy v dětství, hyperkinetické poruchy a poruchy pozornosti, poruchy chování a prožívání u dětí, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, enurézy…
 • klinické poradenství a podpůrná péče v náročných situacích vázaných na chronické onemocnění u dětí i dospělých (astma, chronický exém, diabetes, chronický zánět střev, chronické selhání ledvin - dialýza, transplantace, selhání funkce jater…)

Kontakt

Mgr. Kamila Walterová
psychoterapie.praha@gmail.com
+420 722 038 073
Radlická 48
Praha 5 - Smíchov

Nabízím
© 2008 Kamila Walterová