KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Mgr. Kamila Walterová – klinický psycholog pro dospělé, děti a dospívající

Kdo jsem?

 • Narodila jsem se r. 1980 v Českých Budějovicích, aktuálně žiji a pracuji v Praze.

Vzdělání

 • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické Fakultě University Karlovy v Praze se specializací na klinickou psychologii.
 • Během vysokoškolského studia jsem se účastnila několika stáží v zahraničí. Podklady pro diplomovou práci jsem získala na universitě v německém Mnichově a ve spolupráci se spánkovou laboratoří Max - Planck - Institut Muenchen.
 • Mám zkušenost s praxí na klinických i poradenských pracovištích. Během stáží jsem pracovala s dětmi i dospělými, věnovala se psychologické diagnostice a psychoterapii.
 • V r. 2007 jsem ukončila specializační přípravu IPVZ v oboru klinická psychologie (odborná atestace). Jsem registrovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog se specializací na děti i dospělé.
 • V roce 2012 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii.

Praxe

 • Odborné stáže jsem absolvovala mj. v těchto zařízeních:
  Dětská neurologická klinika Thomayerova nemocnice, Denní stacionář Horní Palata, PL Bohnice, PL Horní Beřkovice, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Praha 5, Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Ústav péče o matku a dítě Podolí a další
 • Jako psycholog jsem 4 roky působila ve Fakultní nemocnici v Motole, kde jsem se věnovala mj. somatopsychické a psychosomatické problematice (psychologické aspekty ovlivňující průběh nemoci a léčbu, psychika jako jeden z faktorů podmiňující některé tělesné obtíže - bolesti hlavy, břicha, zad, chronická únava, ekzémy, zácpa, průjem…).
 • Další pracovní zkušenost jsem získala na logopedickém pracovišti, kde jsem pracovala v r. 2009.
 • Aktuálně spolupracuji jako klinický psycholog pro děti a dospívající s Psychosomatickou klinikou na Praze 6.
 • Své vzdělání dále rozšiřuji formou odborných kurzů a přednášek.
Motto: "Netlač řeku, teče sama"

Kontakt

Mgr. Kamila Walterová
psychoterapie.praha@gmail.com
+420 722 038 073
Radlická 48
Praha 5 - Smíchov

Kdo jsem?
© 2008 Kamila Walterová